• ____________________
    „Acum s-a arătat o neprihănire (dreptate), pe care o dă Dumnezeu, fără lege – depre ea mărturisesc legea și proorocii – și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Căci toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Isus Hristos.”
    Romani 3:21-24 – Iertarea prin credință.
  • Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)

Share the joy
FacebookTwitterGoogle PlusEmailYahoo