• ____________________
    „Adevărat, adevărat vă spun că, voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura; vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Acum sunteți plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura, și nimeni nu va răpi bucuria voastră. Adevărat, adevărat vă spun că, orice veți cere dela Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în Numele Meu: cereți, și veți căpăta, pentruca bucuria voastră să fie deplină.
    Ioan 16:20-24 – Întristarea prefăcută în bucurie.
  • Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)

Share the joy
FacebookTwitterGoogle PlusEmailYahoo