• Astăzi m-am hotărât să postez la o ora decentă (21:25/UTC+01:00)… Nu mai trec de miezul nopții. 🙂
   ____________________
   „Sămănătorul a ieșit să-și samene sămânța. Pe când sămăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum: a fost călcată în picioare , și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă; și, cum a răsărit, s-a uscat, pentrucă n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor: spinii au crescut împreună cu ea și au înecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun, și a crescut, și a dat rod însutit.”
   Luca 8:5-8 – Pilda sămănătorului.
  • În textul următor, „Pilda sămănătorului” ne este tâlcuită de însuși Hristos:
   ____________________
   Iată ce înțeles are pilda aceasta: „Sămânța este Cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum, sunt ceice aud; apoi vine diavolul și ia Cuvânul din inima lor, ca nu cumva să creadă, și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă, sunt acei cari, când aud Cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța, care a căzut între spini, închipuiește pe aceia cari, după ce au auzit Cuvântul, își văd de drum, si-l lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia, si n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța, care a căzut pe pământ bun, sunt aceia cari, după ce au auzit Cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată, și fac roadă în răbdare.”
   Luca 8:11-15 – Pilda sămănătorului.
  • Astăzi nu îmi expun părerea personală. Aștept părerile voastre, cu referire la „Pilda sămănătorului”.

Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)

Share the joy
FacebookTwitterGoogle PlusEmailYahoo