• ____________________
    „Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu duhul. Slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți, când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc: binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucruri înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți.”
    Romani 12:9-16 – Dragostea să se arate în toate.
  • Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)

    Share the joy
    FacebookTwitterGoogle PlusEmailYahoo