• ____________________
    „Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum spune Scriptura: „Oricine crede în El, nu va fi dat de rușine.” În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu si Român; căci toți au acelaș Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă. Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.”
    Romani 10:9-13 – Mântuirea este aproape.
  • Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)

    Share the joy
    FacebookTwitterGoogle PlusEmailYahoo